Események

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztályán működő Hosszú Reformáció Kutatócsoport 2019. december 13-án, pénteken 14:00 órától könyvbemutatót tartott.

2018-ban indult útjára a Klaniczay Tibor emlékelőadás-sorozat (Tibor Klaniczay Memorial Lecture Series) a Lendület Hosszú Reformáció Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport szervezésében. A sorozat második eseményére 2019. október 17-én került sor:

Az MTA BTK Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Lendület Kutatócsoportja 2019. június 4-én angol nyelvű nemzetközi tanácskozást szervezett nyolc országból érkezett kutatók részvételével.

2019. április 1–4. között rendezték meg a Hosszú Reformáció Kelet-Európában 1500–1800 Lendület Kutatócsoport mesterkurzusát Kolozsváron a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely, a Bolyai Társaság, a Lucien Blaga Központi Egyetemi Könyvtár és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet szervezésében Hosszú reformáció: (nagy)elbeszélések, források, módszerek címmel. 

Kétnapos tudományos tanácskozásra került sor 2019. február 7-én és 8-án Sárospatakon Vértelen ellenreformáció címmel.

A berlini Freie Universität Filozófiai Intézetében 2018. december 7-én nemzetközi tanácskozást rendeztek az Episteme in Bewegung [Episztémék mozgásban] című projekt keretében  Interdisciplinary Practices and Epistemic Transfer in the Reformation Period. Case Studies címmel.