2022. június 14-én a "Hosszú Reformáció" Lendület Kutatócsoport workshopot rendezett az Irodalomtudományi Intézetben A kora újkori női diskurzus lehetőségei - Női tapasztalat a hosszú reformáció kontextusában címmel.

A workshop központi kérdései közé tartozott, hogy a nők hogyan járultak hozzá a reformáció folyamataihoz, beszélhetünk-e önálló női tapasztalatról, s ha igen, ez 721950 2 e1562708374423 miben tér el az eddig ismert diskurzustól, módosítja-e annak kereteit. Ezzel szorosan összefügg a forráshasználat és a módszertan kérdése, hiszen a nők részvétele és reprezentációja nem feltétlenül esett egybe a férfiak esetében feltárt formákkal (pl. író/költő, földbirtokos, patrónus, politikus/közszereplő).
A javasolt témák között számítunk esettanulmányokra és nagyobb áttekintésekre az irodalomtörténet, a történettudomány, művészettörténet, társadalomtudomány, néprajz, teológia és pedagógia területéről. Örömmel fogadunk olyan előadásokat, amelyek multidiszciplináris megközelítéssel dolgozzák fel a témát, és a különböző tudományterületek megközelítéseit szintetizálják. Mivel a legtöbb nőalak a 17–18. századból vált láthatóvá, a workshop is elsődlegesen erre az időszakra koncentrál, nem kizárva természetesen a korábbi századok vizsgálatát sem.

 

Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay-terem (Budapest, Ménesi út 11-13.)

A konferencia programja letölthető

img 0740