Hosszú reformáció Kelet-Európában

farkas utcai templom

Áttekintés

A Hosszú Reformáció Kutatócsoport az MTA támogatásával jött létre. A Hosszú reformáció Közép- és Kelet Európában (1500-1800) egy olyan értelmezési kísérlet, amelynek fókuszában a többirányú/többidejű reformációk [Multiple Reformations] történeti jelensége áll.

A közép- és délkelet-európai térségben a reformációk szimultán módon más-más intenzitással és eredménnyel kezdődtek el, illetve mentek végbe. Hiszen akár egyetlen régióra fókuszálva is, mint például az Erdélyi Fejedelemség, hamar világossá válik, hogy a szászok, székelyek, sőt a románok reformációja egyáltalán nem egybeeső és végképp nem azonos konfesszionalizációs folyamatok következtében vagy hatására mentek végbe, ráadásul jelentősen eltérő időzítéssel. Ennek ellenére ezek egybefüggése vitathatatlan, a négy bevett religio sajátos történeti és társadalmi helyzete és az Unitus Egyház megjelenése ugyannak a hosszú reformációnak a folyamata, amelyet a hagyományos egyház- és történetírás többnyire ignorált a magyar kutatásban. A magyar reformáció történeti szempontú, alapvetően a közép- és délkelet-európai térséget nagy mértékben lefedő elbeszéléséhez a hosszú reformáció bizonyulhat a legalkalmasabb narrációs modellnek. Következésképp a projekt által lehetővé tett értelmezések fő célja a szimultán érvényesülő, akár egymás ellenében leírható regionális mikrotörténetek egyetlen átfogó történeti keretbe (lásd. hosszú reformáció) szervezése.

Az iskolák felettébb szükséges voltáról címmel rendezik meg a VII. Egyháztörténeti konferenciát a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és az Erdélyi Református Egyházkerület szervezésében a Nagyenyedi Református Kollégiumban. 

iskola konf

Május 4 és 6 között került sor a REFORC tizenegyedik nemzetközi konferenciájára, amelyet idén Berlinben rendeztek meg. A konferencia a test-lélek kora újkori fogalma köté szerveződött, amelyen a Lendület Kutatócsoport vezetője, Tóth Zsombor előadóként és a REFORC és Resilience közreműködésével létrejött kerekasztal beszélgetés résztvevőjeként is szerepelt. Utóbbin a kelet európai reformációkutatás és a kutatási infrastruktúrák kialakításának szükségességéről beszélt. 

A Reciti Kiadó gondozásában jelent meg Csepregi Zoltán és Orsós Julianna adattára, amely a Bécsben tartózkodó evangélikus lelkészek levelezését adja közre.

Események

Fabiny Tibor könyvbemutatója

A Károli Gáspár Református Egyetem könyvbemutatót rendez Fabiny Tibor Eretnekek vagy mártírok? Hitvita és hermeneutika a korai angol reformációban című kötetéről.

Workshop az Irodalomtudományi Intézetben a kora újkori női tapasztalatáról

2022. június 14-én a "Hosszú Reformáció" Lendület Kutatócsoport workshopot rendezett az Irodalomtudományi Intézetben A kora újkori női diskurzus lehetőségei - Női tapasztalat a hosszú reformáció kontextusában címmel.

James Kelly előadása a Klaniczay Tibor emlékére rendezett sorozatban

Folytatódott a 2018-ban útjára indult Klaniczay Tibor Emlékelőadás-sorozat (Tibor Klaniczay Memorial Lecture Series) a Hosszú reformáció Lendület Kutatócsoport szervezésében. A következő alkalomra május 24-én került sor.

Mesterkurzust rendeztek az Irodalomtudományi Intézetben

Az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport négynapos mesterkurzust rendezett 2022. március 20–24. között Hosszú reformáció: a vallási perzekúció hagyománya címmel.


BTK Irodalomtudományi Intézet


RCH Institute for Literary Studies

 1118 Budapest, Ménesi út 11.

 +36 1 279 2760

 longreformation@btk.mta.hu