Hosszú reformáció Kelet-Európában

farkas utcai templom

Áttekintés

A Hosszú Reformáció Kutatócsoport az MTA támogatásával jött létre. A Hosszú reformáció Közép- és Kelet Európában (1500-1800) egy olyan értelmezési kísérlet, amelynek fókuszában a többirányú/többidejű reformációk [Multiple Reformations] történeti jelensége áll.

A közép- és délkelet-európai térségben a reformációk szimultán módon más-más intenzitással és eredménnyel kezdődtek el, illetve mentek végbe. Hiszen akár egyetlen régióra fókuszálva is, mint például az Erdélyi Fejedelemség, hamar világossá válik, hogy a szászok, székelyek, sőt a románok reformációja egyáltalán nem egybeeső és végképp nem azonos konfesszionalizációs folyamatok következtében vagy hatására mentek végbe, ráadásul jelentősen eltérő időzítéssel. Ennek ellenére ezek egybefüggése vitathatatlan, a négy bevett religio sajátos történeti és társadalmi helyzete és az Unitus Egyház megjelenése ugyannak a hosszú reformációnak a folyamata, amelyet a hagyományos egyház- és történetírás többnyire ignorált a magyar kutatásban. A magyar reformáció történeti szempontú, alapvetően a közép- és délkelet-európai térséget nagy mértékben lefedő elbeszéléséhez a hosszú reformáció bizonyulhat a legalkalmasabb narrációs modellnek. Következésképp a projekt által lehetővé tett értelmezések fő célja a szimultán érvényesülő, akár egymás ellenében leírható regionális mikrotörténetek egyetlen átfogó történeti keretbe (lásd. hosszú reformáció) szervezése.

A Reciti Kiadó gondozásában jelent meg Luis de Ávila y Zuniga A császár háborúja Németországban című forráskiadvány. A fordítás, a kísérőtanulmányok és a jegyzetek Guitman Barnabás munkái.

Események

Alexander Ryrie előadása az Irodalomtudományi Intézetben

2022. október 7-én 15:00 órakor Alexander Ryrie An Emotional History of the English Reformation [Az angol reformáció érzelemtörténeti megközelítése] című előadásával folytatódott a Klaniczay Tibor emlékére rendezett sorozat.

Fabiny Tibor könyvbemutatója

A Károli Gáspár Református Egyetem könyvbemutatót rendez Fabiny Tibor Eretnekek vagy mártírok? Hitvita és hermeneutika a korai angol reformációban című kötetéről.

Workshop az Irodalomtudományi Intézetben a kora újkori női tapasztalatáról

2022. június 14-én a "Hosszú Reformáció" Lendület Kutatócsoport workshopot rendezett az Irodalomtudományi Intézetben A kora újkori női diskurzus lehetőségei - Női tapasztalat a hosszú reformáció kontextusában címmel.

James Kelly előadása a Klaniczay Tibor emlékére rendezett sorozatban

Folytatódott a 2018-ban útjára indult Klaniczay Tibor Emlékelőadás-sorozat (Tibor Klaniczay Memorial Lecture Series) a Hosszú reformáció Lendület Kutatócsoport szervezésében. A következő alkalomra május 24-én került sor.


BTK Irodalomtudományi Intézet


RCH Institute for Literary Studies

 1118 Budapest, Ménesi út 11.

 +36 1 279 2760

 longreformation@btk.mta.hu