Hosszú reformáció Kelet-Európában

farkas utcai templom

Áttekintés

A Hosszú Reformáció Kutatócsoport az MTA támogatásával jött létre. A Hosszú reformáció Közép- és Kelet Európában (1500-1800) egy olyan értelmezési kísérlet, amelynek fókuszában a többirányú/többidejű reformációk [Multiple Reformations] történeti jelensége áll.

A közép- és délkelet-európai térségben a reformációk szimultán módon más-más intenzitással és eredménnyel kezdődtek el, illetve mentek végbe. Hiszen akár egyetlen régióra fókuszálva is, mint például az Erdélyi Fejedelemség, hamar világossá válik, hogy a szászok, székelyek, sőt a románok reformációja egyáltalán nem egybeeső és végképp nem azonos konfesszionalizációs folyamatok következtében vagy hatására mentek végbe, ráadásul jelentősen eltérő időzítéssel. Ennek ellenére ezek egybefüggése vitathatatlan, a négy bevett religio sajátos történeti és társadalmi helyzete és az Unitus Egyház megjelenése ugyannak a hosszú reformációnak a folyamata, amelyet a hagyományos egyház- és történetírás többnyire ignorált a magyar kutatásban. A magyar reformáció történeti szempontú, alapvetően a közép- és délkelet-európai térséget nagy mértékben lefedő elbeszéléséhez a hosszú reformáció bizonyulhat a legalkalmasabb narrációs modellnek. Következésképp a projekt által lehetővé tett értelmezések fő célja a szimultán érvényesülő, akár egymás ellenében leírható regionális mikrotörténetek egyetlen átfogó történeti keretbe (lásd. hosszú reformáció) szervezése.

Az Evangélikus lelkészek Magyarországon életrajzi adattár újabb kötettel gyarapodott. Csepregi Zoltán a Nyugat-Magyarországhoz kapcsolható anyagot dolgozta fel az 1681 utáni anyagot feldolgozó első kötetben. A kiadvány letölthető itt.

Események

Pallas kárpát-medencei ivadékai – tudományos konferencia Kolozsváron

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalomtudományi Intézete, a BTK Irodalomtudományi Intézet és a Centre for Reformation Studies 2023. október 27-én Pallas kárpát-medencei ivadékai: a Klaniczay-iskola hatástörténete Kelet-Közép-Európában címmel Kolozsváron közös műhelykonferenciát rendez. 

Nemzetközi konferencia a vallási sokféleségről Közép- és Délkelet-Európában

Hosszú Reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport és nemzetközi partnerei – az Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, a De Gruyter Kiadó, a Die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien, a Fritz Thyssen Stiftung – az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel közösen rendeztek nemzetközi konferenciát Looking Beyond the Paradigm: Reformation and Religious Diversity across Borders and Cultures in Central and Southeastern Europe [A paradigmán túl: határokon és kultúrákon átívelő vallási sokféleség a közép- és délkelet-európai reformációban] címmel az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2023. június 8–11. között, amelyen a kutatócsoport vezetője,Tóth Zsombor plenáris előadást tartott.


BTK Irodalomtudományi Intézet


RCH Institute for Literary Studies

 1118 Budapest, Ménesi út 11.

 +36 1 279 2760

 longreformation@btk.mta.hu