Hosszú reformáció Kelet-Európában

farkas utcai templom

Áttekintés

A Hosszú Reformáció Kutatócsoport az MTA támogatásával jött létre. A Hosszú reformáció Közép- és Kelet Európában (1500-1800) egy olyan értelmezési kísérlet, amelynek fókuszában a többirányú/többidejű reformációk [Multiple Reformations] történeti jelensége áll.

A közép- és délkelet-európai térségben a reformációk szimultán módon más-más intenzitással és eredménnyel kezdődtek el, illetve mentek végbe. Hiszen akár egyetlen régióra fókuszálva is, mint például az Erdélyi Fejedelemség, hamar világossá válik, hogy a szászok, székelyek, sőt a románok reformációja egyáltalán nem egybeeső és végképp nem azonos konfesszionalizációs folyamatok következtében vagy hatására mentek végbe, ráadásul jelentősen eltérő időzítéssel. Ennek ellenére ezek egybefüggése vitathatatlan, a négy bevett religio sajátos történeti és társadalmi helyzete és az Unitus Egyház megjelenése ugyannak a hosszú reformációnak a folyamata, amelyet a hagyományos egyház- és történetírás többnyire ignorált a magyar kutatásban. A magyar reformáció történeti szempontú, alapvetően a közép- és délkelet-európai térséget nagy mértékben lefedő elbeszéléséhez a hosszú reformáció bizonyulhat a legalkalmasabb narrációs modellnek. Következésképp a projekt által lehetővé tett értelmezések fő célja a szimultán érvényesülő, akár egymás ellenében leírható regionális mikrotörténetek egyetlen átfogó történeti keretbe (lásd. hosszú reformáció) szervezése.

A kolozsvári Református Kollégium egykori diákjáról, Huszti Lászlóról, és 1758-as Kálvin-életrajzáról beszélgetett a Kossuth Rádióban Kiss Péter Ernő Tóth Zsomborral. Az adás meghallgatható: http://bit.ly/3cWDDJ1

A 10., Budapesten, 2021. május 6‒8. között megrendezésre kerülő Refo konferencia hibrid rendezvény lesz, személyesen és online is részt lehet venni.

Kutatócsoportunk tagja, Guitman Barnabás beszélgetett Csarnai Márkkal kutatásairól és a Habsburg-korszak mai megítéléséről. Az interjú az ujkor.hu-n olvasható. 

Események

James Kelly előadása a Klaniczay Tibor emlékére rendezett sorozatban

Folytatódik a 2018-ban útjára indult Klaniczay Tibor Emlékelőadás-sorozat (Tibor Klaniczay Memorial Lecture Series) a Hosszú reformáció Lendület Kutatócsoport szervezésében. A következő alkalomra május 24-én kerül sor.

Mesterkurzust rendeztek az Irodalomtudományi Intézetben

Az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport négynapos mesterkurzust rendezett 2022. március 20–24. között Hosszú reformáció: a vallási perzekúció hagyománya címmel.

A Reformációkutató Központ bemutatkozása a Lelkiségtörténeti Műhelyben

Január 20-án került sor a Lelkiségtörténeti kutatások múltja, jelene és jövője című műhelykonferenciára, ahol a Centre for Reformation Studies is bemutatkozott.

Könyvbemutató a Vallásszabadság Házában

A Hosszú Reformáció Lendület Kutatócsoport támogatásával került sor Szegedi Edit könyvének bemutatójára Kolozsvárott.


BTK Irodalomtudományi Intézet


RCH Institute for Literary Studies

 1118 Budapest, Ménesi út 11.

 +36 1 279 2760

 longreformation@btk.mta.hu