Hosszú reformáció Kelet-Európában

farkas utcai templom

Áttekintés

A Hosszú Reformáció Kutatócsoport az MTA támogatásával jött létre. A Hosszú reformáció Közép- és Kelet Európában (1500-1800) egy olyan értelmezési kísérlet, amelynek fókuszában a többirányú/többidejű reformációk [Multiple Reformations] történeti jelensége áll.

A közép- és délkelet-európai térségben a reformációk szimultán módon más-más intenzitással és eredménnyel kezdődtek el, illetve mentek végbe. Hiszen akár egyetlen régióra fókuszálva is, mint például az Erdélyi Fejedelemség, hamar világossá válik, hogy a szászok, székelyek, sőt a románok reformációja egyáltalán nem egybeeső és végképp nem azonos konfesszionalizációs folyamatok következtében vagy hatására mentek végbe, ráadásul jelentősen eltérő időzítéssel. Ennek ellenére ezek egybefüggése vitathatatlan, a négy bevett religio sajátos történeti és társadalmi helyzete és az Unitus Egyház megjelenése ugyannak a hosszú reformációnak a folyamata, amelyet a hagyományos egyház- és történetírás többnyire ignorált a magyar kutatásban. A magyar reformáció történeti szempontú, alapvetően a közép- és délkelet-európai térséget nagy mértékben lefedő elbeszéléséhez a hosszú reformáció bizonyulhat a legalkalmasabb narrációs modellnek. Következésképp a projekt által lehetővé tett értelmezések fő célja a szimultán érvényesülő, akár egymás ellenében leírható regionális mikrotörténetek egyetlen átfogó történeti keretbe (lásd. hosszú reformáció) szervezése.

Az elmúlt néhány hétben három új kötet is megjelent:

a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések sorozatában Mihalik Béla A kétszer megváltott nép. Katolikus egyház a Jászkunságban (1687–1746) című kötete (további információ: https://bit.ly/33C2EUE),

Budapesten rendezik 2021. május 6‒8. között RefoRC tizedik éves konferenciáját az MTA BTK Lendület Hosszú Reformáció Kelet Európában 1500‒1800 Kutatócsoport és a RefoRC szervezésében, amelynek központi témája a hosszú reformáció és a kora újkori kereszténység.

Értesítjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében 2020. március 20-ra tervezett Közvetítők és közvetítés. Kulturális transzfer a hosszú reformáció (1500–1800) kontextusábancímű konferenciát a koronavírus-fertőzés kockázatának csökkentése érdekében elhalasztjuk

Események

Egyháztörténeti konferencia a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben

2021-ben hatodik alkalommal rendezték meg Kolozsvárott a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti konferenciáját.

Nemzetközi konferencia május 6‒8. között Budapesten

Budapesten rendezték meg 2021. május 6‒8. között a RefoRC tizedik éves konferenciáját az MTA BTK Lendület Hosszú Reformáció Kelet Európában 1500‒1800 Kutatócsoport, a BTK Irodalomtudományi Intézet és a RefoRC szervezésében, amelynek központi témája a hosszú reformáció és a kora újkori kereszténység volt.

Móré Tünde előadása áprilisban

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2021. április 27-én, kedden 16:00 órakor tartotta következő vitaülését.

Tóth Zsombor előadása februárban

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztálya 2021. február 16-án, kedden tartja következő vitaülését, a Hosszú reformáció Lendület Kutatócsoporttal közösen, 16 órai kezdettel.


BTK Irodalomtudományi Intézet


RCH Institute for Literary Studies

 1118 Budapest, Ménesi út 11.

 +36 1 279 2760

 longreformation@btk.mta.hu