Események

2021-ben hatodik alkalommal rendezték meg Kolozsvárott a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténeti konferenciáját.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszéke 2021. június 2-án rendezte meg a VI. Egyháztörténeti Konferenciát, ahol Tóth Zsombor, az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet–Európában (1500–1800) Kutatócsoport vezetője tartott előadást. 

A VI. Egyháztörténeti konferencia célja az volt, hogy minél több megközelítésből vizsgálja a magyar protestantizmus közel félévezredes múltját. Ennek megfelelően az egyháztörténeti előadások mellett eszme-, művelődés-, művészettörténeti előadások is szerepelnek a programban.

Tóth Zsombor előadása (Hosszú reformáció Erdélyben: Zágoni Aranka György Jo keresztyén… című fordításának homiletikai és eszmetörténeti sajátosságai) nemcsak a hosszú reformáció fogalmát mutatta be, hanem egy kiadatlan kézirat és egy 1769-es debreceni kiadvány sajátos összefüggéseit elemezte.

A konferencia anyagából tanulmánykötet készül.

A konferencia részletes ismertetése elérhető itt, a végleges program pedig letölthető.

tzs1