Kétnapos tudományos tanácskozásra került sor 2019. február 7-én és 8-án Sárospatakon Vértelen ellenreformáció címmel.

A Sárospataki Teológus Akadémián rendezték meg a konferenciát, amelynek szervezői voltak a Lendület Kutatócsoport mellett a KGRE Reformáció Örökség Műhelye és a Sárospataki Református Kollégium.

 

A 19. századi pozitivista protestáns egyháztörténet egyik kultúrpolitikaikag indokolt kifejezése a „vértelen ellenreformáció” fogalma, melyek újraértelmezését tűzte ki célul ez a tudományos tanácskozás. A felekezeti dominanciájú megközelítésnek az 1948 utáni politikai berendezkedés nem hagyott tért, s a jelenlegi objektívként tételezett tudományos megközelítés sem tekinti támpontnak a korszak vizsgálatához. Az elsődlegesen az 1681 és 1781 közti időszaknak a vallási homogenitásra törekvő Habsburg állam és birodalomban domináns pozíciójú katolikus felekezet részéről megnyilvánult a protestáns felekezet elnyomására értett fogalom magában foglal számos (politikai, államelméleti, diplomáciai, közéleti etc.) jelenséget, s külön-külön is érdemes a vizsgálatra. A rövid 18. század hazai vallási világának modern, a pozitivista egyöntetűség helyett kínálkozó leírására az elmúlt 20 évben számos új forrás és azt elemző írás jelent meg, nem nélkülözve kutatásmódszertani meglátásokat sem. Ez a helyzet hívta életre ezt a tanácskozást.

 

52075912 425068961576175 9140951270847152128 o

 

A konferencia programja elérhető itt.

A konferencia előadásait tartalmazó konferenciakötet 2020-ban jelent meg, Vértelen ellenreformáció címmel. A kötetet kutatócsoportunk tagja, Csorba Dávid szerkesztette.